Řízení obchodu a CRM


6 kroků pro efektivní řízení Vašeho obchodu ve Fusio (Příklad využití)
Mějte podklady pro vedení obchodního týmu vždy po ruce. Řiďte efektivně projekty. Udržujte citlivé informace v bezpečí. Automatizujte procesy. Navazujte dobré vztahy s klienty. Mějte okamžitý přehled.

Pozn.:

Tento materiál má sloužit pouze jako inspirace a drobná ukázka ze širokých možností implementace systému Fusio v oblasti řízení obchodu. Pamatujte, prosím, že u Vás ve společnosti může být systém Fusio snadno přizpůsoben právě Vašemu obchodnímu procesu. (Viz kapitola 6. Přizpůsobitelnost)

1. SEZNAM KONTAKTŮ/OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

V záložce Kontakty naleznete přehledný seznam všech obchodních příležitostí Vašich i kolegů. Můžete zde evidovat všechny potřebné informace pro snadný kontakt se zákazníkem – kontaktní osoby, telefonní čísla, e-maily, apod. – i další podrobné údaje o aktuálním vývoji obchodního jednání a plánovaných krocích.Záložka Kontakty se seznamem obchodních příležitostí a otevřeným podseznamem Kontakty – kontaktní osoby.

Tip: Kontaktujte lehce své klienty

Mějte vždy po ruce aktuální a kompletní kontaktní informace na Vaše klienty. Kontaktujte vždy správnou osobu vhodným způsobem a v pravý čas. Vytáčejte hovory a pište e-maily přímo ze seznamů, buďte informováni o aktuální fakturační či poštovní adrese i aktuálním stavu obchodního případu.

Nahlížejte kdykoli do obchodních příležitostí svých podřízených, zaveďte opatření pro zkvalitnění obchodních procesů, informovaně komunikujte s klientem při nepřítomnosti obchodníka, mějte dokonalé podklady pro vedení porad vždy po ruce.

Tip: Snadné předávání informací

Při odchodu obchodníka z firmy předávejte snadno rozpracované případy, včetně kompletní historie, jeho nástupci nebo je snadno přerozdělte ostatním kolegům.

Editace kontaktůEditor pro přidávání nových Kontaktů do seznamu Fusio.

Tip: Buďte v obraze

Při založení obchodního případu s vysokým předpokládaným obratem si nechejte automaticky odeslat informaci s přímou vazbou na daný případ, abyste jeho vývoj mohli sledovat.

2. PŘÍLOHY

Ke každému Kontaktu či Obchodní příležitosti můžete v podseznamech snadno a přehledně evidovat přílohy dle potřeb Vašeho obchodního procesu. Zaznamenávejte jednotlivé aktivity (průběh schůzek, telefonáty, e-mailovou komunikaci, vlastní poznámky, obchodní cíle, úkoly,…) a ukládejte snadno zpracované nabídky, specifikace, smlouvy, záznamy hovorů i ostatní přílohy.Seznam kontaktů s otevřeným podseznamem Aktivity u zákazníka – historie akcí (průzkumy, telefonáty, schůzky, nabídky) a plán návazných akcí. V případě nesplnění naplánované akce v termínu Vás systém automaticky upozornění e-mailem.Filtr pro rychlý výběr požadovaných informací (levý horní roh) a ukázka dalších evidovaných údajů a jednotlivých kontaktů (fáze, obrat, plánované datum podpisu smlouvy, datum a čas vytvoření,…)

Tip: Stačí přetáhnout a pustit

Ukládejte do Fusio zpracované nabídky, specifikace, záznamy hovorů i ostatní přílohy ve formátech MS Word či Excel snadno díky Drag and Drop systému.

Plánování aktivit a úkolů

Plánujte obchodní aktivity a zadávejte úkoly sobě i svým kolegům a dohlížejte na kvalitu jejich plnění. Stanovujte strategie a cíle, rozvrhněte časový plán, monitorujte pokroky, kontrolujte kompletnost doplňovaých údajů, předpokládané marže a přiřazujte odpracované hodiny k jednotlivým obchodním případům. Sledujte vývoj obchodních případů a mějte k dispozici aktuální podklady pro vedení týmu.

Evidujte úkoly zadané na poradách i mimo ně. Mějte přehled o úkolech svých i kolegů. Sdružujte úkoly do projektů a sledujte plnění harmonogramu i vynaložené náklady.

Evidence smluv

Přikládejte naskenované smlouvy jako přílohy k jednotlivým obchodním případům. Každý oprávněný uživatel k nim tak bude mít, na základě svých přístupových práv, samostatný přístup. Bez rizika úniku dat.

3. PROVÁZANOST

Provažte informace vložené do agendy Řízení obchodu a CRM také s ostatními agendami ve Fusio i aplikacemi třetích stran. Poskytněte potřebné informace o obchodním procesu také ostatním oddělením ve Vaší společnosti.

Tip: Propojení s telefonním klientem

Usnadněte si telefonní i e-mailovou komunikaci s Vašimi klienty. Propojte Telefonního klienta s Fusio. Vytáčejte snadno hovory a nahlížejte do historie telefonní komunikace s daným klientem.Pomocí ikon Zavolat, Zobrazit historii či Napsat zprávu můžete komunikovat snadno přímo z prostředí Fusio.

Tip: Propojení s poštovním serverem

Je-li e-mailová adresa odesílatele e-mailu zapsaná v seznamu Kontakty, potom se takový příchozí e-mail automaticky uloží k příslušnému obchodnímu případu do složek Fusio. Při propojení Fusio s poštovním serverem, můžete také přímo ze seznamu kontaktů odesílat e-maily.

Provázání s Oddělením realizace

Předávejte si snadno a efektivně informace mezi obchodním oddělením a oddělením realizace. Informace, jako jsou Smlouvy, Položkové rozpisy zakázky, Záznamy e-mailové komunikace, Nabídka, Kontakty a další, můžete sdílet v rámci Fusio a vkládat je současně také do agendy Realizační zakázky tak, aby realizace obchodního případu proběhla u klienta hladce dle dohody a k jeho spokojenosti.

Provázání s Účetním oddělením

Poskytněte provázáním agend snadno Účetnímu oddělení informace o Smluvních parametrech zakázky, jako jsou například výše sankcí za pozdní dodání, výše již uhrazené zálohy či náhled servisní smlouvy pro bezproblémové účtování služeb.

Provázání Kalkulace zakázek s Ceníkem

Vytvářejte snadno Kalkulace zakázek díky propojení s agendou Ceník.

Provázání s agendou Úkoly

Evidujte prostřednictvím Fusio úkoly zadané na poradách i jindy. Mějte přehled o úkolech svých i jednotlivých obchodních zástupců. Přiřazujte úkoly ke konkrétním obchodním případům, sdružujte úkoly do projektů. Sledujte termíny plnění úkolů, harmonogram i vynaložené náklady.

Provázání s oddělením Péče o zákazníky

Po realizaci obchodního případu u zákazníka předejte snadno potřebné informace o klientovi Vašemu oddělení dlouhodobé péče o zákazníky tak, aby mělo přehled o potřebách a preferencích Vašich klientů i jejich motivaci k nákupu a mohlo dobře plánovat své marketingové aktivity, jakými jsou Průzkumy spokojenosti, Získání referencí, Dlouhodobá péče a Cross-selling.

Tip: Automatické plánování průzkumů spokojenosti u klientů

Nechejte se automaticky upozornit na nejvhodnější dobu pro provedení průzkumu spokojenosti s Vašimi službami u klientů. Fusio Vám automaticky – např. po vložení smlouvy s novým klientem nebo po realizaci zakázky u klienta – zadá úkol a naplánuje hovory pro provedení průzkumu spokojenosti. Stačí propojit CRM databázi s agendou Evidence smluv či Realizační zakázky.

4. REPORTY

Nechejte se automaticky informovat prostřednictvím e-mailů o Vašich plánovaných aktivitách, nevyřízených úkolech, aktuálním vývoji případů nebo nových záznamech či přílohách. Mějte vždy aktuální informace a dostávejte včasná upozornění o plánovaných událostech.Ukázka reportu Úkoly k vyřízení (červeně vyznačeny úkoly po termínu).

5. STATISTIKA

Vyhodnocujte statisticky informace o Vašem obchodu a zobrazujte si je ve formě přehledných grafů. Sledujte marži, obrat či efektivitu. Srovnávejte jednotlivé obchodníky, zákazníky a zdroje obchodních případů. Zobrazujte si průměrné, minimální či maximální hodnoty ukazatelů. Vyhodnocujte data zvolená na základě podrobného filtrování. Mějte po ruce přehledně zpracované podklady pro efektivní řízení týmu a celého obchodního procesu ve Vaší organizaci.

Tip: Odhalte včas hrozící výpadek prodeje

Monitorujte aktuální fáze jednotlivých obchodních případů a predikujte očekávaný prodej v následujících měsících. Je-li Váš obchodní proces dlouhodobý a uzavření obchodního případu se počítá na týdny až měsíce, můžete tak odhalit hrozící výpadek prodeje či nevyrovnanost obchodního portfolia a zavčas reagovat patřičným přizpůsobením obchodní strategie. (Viz Graf 3)Graf 1: Výsečový graf – podíl marže obchodních případů jednotlivých obchodníků na celkové marži společnosti za zvolené období.Graf 2: Sloupcový graf – srovnání výše průměrné marže z obchodních případů jednotlivých obchodníků za zvolené období.Graf 3: Zobrazení otevřených obchodních případů společnosti s ohledem na fázi jednání, ve které se aktuálně nacházejí (osa x) a výši marže, kterou pro firmu představují (osa y).

PROČ VYUŽÍVAT STATISTIKU?

Tip: Predikujte prodej

Má-li obchodník aktuálně ve svém portfolio většinu případů v pokročilé fázi, dá se odhadnout, že v blízké době bude mít dobrý prodej, ale později, nezíská-li nové případy, hrozí u něj propad výsledků.

6. PŘIZPŮSOBITELNOST

Přizpůsobte si funkci i vizuální podobu systému na míru Vašemu obchodnímu procesu i potřebám. Díky intuitivnímu systémovému editoru si Vy sami můžete snadno definovat jednotlivá pole pro vyplňování informací, vizuální podobu formulářů, umístění polí i pravidla pro jejich vyplňování. Definujte rychlé filtry a validační pravidla. Určujte akce, které má vyplnění příslušné informace spustit. Přiřazujte práva k rolím a role k uživatelům a nastavujte mnoho dalších funkcionalit.Náhled systémového editoru pro úpravu Editačních polí, vzhledu a funkcionalit formulářů.

Stáhněte si PDF leták:

Chtěli byste vidět Fusio v akci? Rádi vám ho předvedeme naživo.

Chci to vidět

  Vaše jméno

  Váš email

  Vaše telefonní číslo

  Zpráva

  Souhlasím s Podmínkami zpracování osobních údajů
  Podmínky zpracování osobních údajů


   Vaše jméno

   Váš email

   Vaše telefonní číslo

   Zpráva

   Souhlasím s Podmínkami zpracování osobních údajů
   Podmínky zpracování osobních údajů

   Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky zpracování osobních údajů.